มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย)จำกัด และ สสอป.
รายละเอียดกิจกรรม

              มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย)จำกัด และ สสอป. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายอดิเรก ซินโซ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินงาน เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพสมาชิกสหกรณ์ คุณสมหมาย แพงไพรี และได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพจำนวน 30,000 บาท และทางศูนย์ฌาปณกิจสงเคราะห์ ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ (สสอป.) จำนวน 600,000 บาท ให้กับคุณวราภรณ์ โปกุล ผู้รับผลประโยชน์ ณ วัดหนองไทร ตำบลหนองนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

รูปภาพกิจกรรม

loading