โครงการคัดเลือกผลงานวัตกรรม การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559
รายละเอียดกิจกรรม

โครงการคัดเลือกผลงานวัตกรรม การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้ นายไพทูลย์ กาญจนประภา และนายวรเศรษฐ์ ภู่บุตร กรรมการดำเนินงาน เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ เข้าร่วม “โครงการคัดเลือกผลงานวัตกรรม การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2559” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นประสบการณ์การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป ณ ห้องประชุม 701 อาคารสำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

รูปภาพกิจกรรม

loading