สัมนาปัญหาและแนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก
รายละเอียดกิจกรรม

สัมนาปัญหาและแนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายอดิเรก ซินโซ ประธานกรรมการ และนายจตุพงษ์ ฤทธิ์รักษา กรรมการ ได้เข้าร่วมสัมนา “ปัญหาและแนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปบริหารงานในสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ โรงแรมไพร์มไทม์ บางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รูปภาพกิจกรรม

loading