สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
รายละเอียดกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ วันที่ 19 มีนาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสมาชิกเพื่อให้เกิดความสุขแก่สหกรณ์และสมาชิก ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์อินคำ ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

รูปภาพกิจกรรม

loading