สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิฯ ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20
รายละเอียดกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ(ประเทศไทย) จำกัด.ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20 ในวันที่ 22-23 เมษายน 2560 ณ สวนอาหารปิ่นแก้ว ถนนบางนา-ตราด ที่ผ่านมา และได้มีการเชิญคณะกรรมการ สอ.มิตซูบิชิ มอเตอร์ และ สอ.มิตซูบิชิ อีเลเวเตอร์ ได้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพกิจกรรม

loading