กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และจิตวิทยาการทำงานเป็นทีม
รายละเอียดกิจกรรม

กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และจิตวิทยาการทำงานเป็นทีม เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 60 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ส่งตัวแทนสหกรณ์ฯโดยมีกรรมการ 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 ท่าน เข้าร่วมอบรมสัมนา หลักสูตร “ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และจิตวิทยาการทำงานเป็นทีม “ ในครั้งนี้ เพื่อไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วนำกลับมาพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง แข็งแกร่ง ยิ่งขึ้น โครงการนี้ได้จัดขึ้น ณ ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

รูปภาพกิจกรรม

loading