เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย
รายละเอียดกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีประธาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีประธาน กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มิตซูบิชิมอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัดร่วมกับกรรมการและเจ้าหน้าที่กับ สอ.อูซูอิ, สอ.มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ปท) จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อไปร่วมรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากสหกรณ์อื่นๆ แล้วนำความรู้คำแนะนำกลับมาพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง แข็งแกร่ง ยิ่งขึ้น โครงการนี้ได้จัดขึ้น ณ ร้านอาหารปะการัง แหลมชบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รูปภาพกิจกรรม

loading