สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
รายละเอียดกิจกรรม

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายดิเรก ซินโซ ประธานสหกรณ์ฯ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ธ จะอยู่คู่ใจไทยทุกถิ่น ธ จะอยู่ตราบสิ้นกัลปาวสาน์ ธ จะอยู่ในใจชาวประชา ธ จะอยู่ทุกเวลาไม่เสื่อมคลาย จะ ขอเดินตามย่างก้าวที่ ธ ก่อ จะ สืบต่อกิจการงานหลากหลาย จะ สืบสานปณิธานมิรู้คลาย จะ ขอพลีใจกายเพื่อมวลไทย ขอ เป็นหนึ่งในพสกนิกรชน ขอ เป็นคนสืบสานงานสดใส ขอ ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ขอ ปวงไทยคงมั่นสามัคคี ทำ สิ่งดีเป็นราชสักการะ ทำ งานตามภาระและหน้าที่ ทำ ในกิจการงานให้ดี ทำ ตามที่ ธ ชี้ ธ บอกมา ดี ให้ได้ดั่งทรงเป็นแบบอย่าง ดี ให้ได้ตามทาง ธ นำหน้า ดี ให้โลกรู้ว่าไทยประชา ดี ตามอย่างมหาราชา "ภูมิพล" ประพันธ์โดย : กวีวรรณ ........................................ ถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ........................................ ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

รูปภาพกิจกรรม

loading