โครงการฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2560
รายละเอียดกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศยไทย) จำกัด. โครงการฝึกอบรมสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศยไทย) จำกัด. วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ ต.บ้านสวน อ. เมือง จ. ชลบุรี เวลาเริ่มประชุม 09.00 -16.00 น.

รูปภาพกิจกรรม

loading