เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "นโยบายและแนวทางการบริหารสินเชื่อของ ชสอ"
รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง "นโยบายและแนวทางการบริหารสินเชื่อของ ชสอ" นำโดย นายอดิเรก ซินโซ ประธานกรรมการ สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ กิจกรรมประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างองค์กรสหกรณ์ฯ พร้อมกับทัศนศึกษาและดูงาน ณ ประเทศเมียนมาร์ วันที่ 28-30 มกราคม 2561

รูปภาพกิจกรรม

loading