ยินดีต้อนรับคณะกรรมการจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เข้ามาเยี่ยมชม
รายละเอียดกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จํากัด

นำโดย นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ทำการต้อนรับท่าน ดร.สมนึก บุญใหญ่

และ ท่านสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม พบปะ พูดคุย สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จํากัด ของเรา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

700/406 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

E-mail: mco_op@hotmail.com Tel & Fax: (038) 265800 ต่อ 2249

มือถือ 081-1565392 ID Line : 0811565392

instagram : mcoop_saving

Website : https://www.mco-op.com/

รูปภาพกิจกรรม

loading