โครงการอบรมสัมมนาให้กับคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
รายละเอียดกิจกรรม

        กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาให้กับคณะกรรมการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ในหลักสูตร "รู้เท่าทันเกณฑ์กำกับ ที่เข้มข้นของภาครัฐ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์" วิทยากรผู้ให้ความรู้และแนวทาง อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ(ประเทศไทย) จํากัด ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 6 ท่าน มีประธานและกรรมการ 4 ท่านและเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้

 

รูปภาพเพิ่มเติม  รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

ติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
700/406 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
E-mail: mco_op@hotmail.com 
Tel & Fax: (038) 265800 ต่อ 2249
มือถือ 081-1565392
ID Line : 0811565392
instagram : mcoop_saving
Website : https://www.mco-op.com/

รูปภาพกิจกรรม

loading