โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ แนวทางการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ ปี 2562
รายละเอียดกิจกรรม

          วันที่ 29 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา  "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาระดับพื้นที่ ปี 2562" ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ท่าน นำโดยนายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์ รักษาการประธานกรรมการ นายไพทูลย์ กาญจนประภา ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้  นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า ผู้จัดการสหกรณ์  และนางรัชฎาพร แก่นนาคำ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ1/ธุรการ   ได้เข้าร่สมโครงการอบรมสัมมนาในครั้งนี้

รูปภาพกิจกรรม

loading