โครงการสัมมนาผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท เรื่อง "กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ที่ควรจะเป็น"
รายละเอียดกิจกรรม

              วันที่ 27 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา โครงการสัมมนาผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท เรื่อง "กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ที่ควรจะเป็น"   จัดโครงการขึ้นโดยสันนิบาตสหกณ์แห่งประเทศไทย โดยจัดขึ้นที่ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  สหกรณ์ส่งผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ท่าน นำโดยนายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์ รักษาการประธานกรรมการ  นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า ผู้จัดการสหกรณ์  ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาในครั้งนี้

 

รูปภาพกิจกรรม

loading