ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ เรื่อง อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งบทบาท หน้าที่การจัดการสหกรณ์
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 3 พ.ค. 2562 สหกรณ์​ออมทรัพย์​ผู้ผลิตเครื่อง ปรับอากาศ​มิตซูบิชิ​(ประเทศไทย)​จำกัด

นำโดยนายศรัทธา​นันท์ ธรรมครุฑทิพย์ รองประธานฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ ชุมนุม​สหกรณ์​ออมทรัพย์​แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสหกรณ์ เพื่อที่จะได้นำกลับมาพัฒนาองค์กร​ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป

ต้องขอขอบคุณ นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ พร้อมด้วย นายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ที่ให้ความรู้ ในหัวข้อ “อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งบทบาท หน้าที่การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” บรรยายโดย นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ช้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และการให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก โดยนายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ ชสอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อเพิ่มทักษะ และประสบการณ์ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
*
*
*
ติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
700/406 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
E-mail: mco_op@hotmail.com 
Tel & Fax: (038) 265800 ต่อ 2249
มือถือ 081-1565392
ID Line : 0811565392
instagram : mcoop_saving
Website : https://www.mco-op.com/.

ดูภาพเพิ่มเติมที่ได้ที่เฟสบุ๊คสหกรณ์ : 

รูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพกิจกรรม

loading