โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "แนวการติดตามหนี้สินและแนวทางการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีสมาชิกกู้กลุ่ม"
รายละเอียดกิจกรรม

               วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย)จำกัด ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "แนวการติดตามหนี้สินและแนวทางการช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีสมาชิกกู้กลุ่ม" ให้กับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบกิจการ บรรยายโดย นายมณฑล แพทอง ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการในการปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมาย ว่าด้วยการติดตามหนี้สิน การช่วยเหลือผู้คำประกัน อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ณ โรงแรชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

 

สหกรณ์ฯ ต้องขอขอบคุณชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนวิยากร ในการอบรมสัมนาในครั้งนี้

 

 

ดูภาพเพิ่มเติมที่ได้ที่เฟสบุ๊คสหกรณ์ : รูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพกิจกรรม

loading