อบรมสัมมนา ในหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการ" เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามกฎหมาย
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด  เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการ" เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามกฎหมาย  ให้ความรู้โดย วิทยากรจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  โดยได้มีกรรมการของสหกรณ์ฯ เข้าร่วมจำนวน 1 ท่าน  คือ นางทัศพร สมพงษ์ กรรมการสหกรณ์ฯ    จัดงานโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก (ข.ชสอ.ตอ)  ณ ห้องประชุม โรงแรม Koon แบริ่ง 34 จ.สมุทรปราการ

รูปภาพกิจกรรม

loading