ประกาศ ที่ สอ.7-158/2562 เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2562

ประกาศ ที่ สอ.7-158/2562 เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2562

ประกาศ  ที่  สอ. 7-158/2562

           เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

 

          ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 22 ได้พิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562 ตามเงื่อนไขและหลักเกณฐ์ตามที่กำหนด จำนวน 98 ทุน  แบ่งเป็นทุนละ 1,000 บาท  ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศติดต่อขอรับทุนได้ดังนี้

โรงงาน 1.  ในวันอังคาร ที่ 14  พฤษภาคม  2562  เวลา 12:00 – 12:40 น.     ณ. ห้องสหกรณ์  

โรงงาน 2. ในวันพุธ       ที่ 15  พฤษภาคม  2562  เวลา  12:00 – 12:40 น. ณ. บริเวณหน้าป้อมยามประตู 1

สำหรับสมาชิกที่เข้ากะให้ติดต่อรับได้ในช่วงเวลา 17:40-19:30 น.  ณ. ห้องสหกรณ์

            สหกรณ์ฯขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรฯ กับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                             ประกาศ ณ วันที่  13  พฤษภาคม  2562       

                                                                          ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                                                   ( นายศรัทธานันท์  ธรรมครุฑทิพย์ )

                                                                    รองประธานฝ่ายบริหาร

        รักษาการประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 2249 หรือ 081-1565392

ติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
700/406 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
E-mail: mco_op@hotmail.com 
Tel & Fax: (038) 265800 ต่อ 2249
มือถือ 081-1565392
ID Line : 0811565392
instagram : mcoop_saving
Website : https://www.mco-op.com/

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading