ประกาศ ที่ สอ.7-334-2562 เรื่อง เรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2563 สสอป & สส.ชสอ

ประกาศ ที่ สอ.7-334-2562 เรื่อง เรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2563 สสอป & สส.ชสอ

ที่ สอ.7-334/2562
                                                                                                วันพุธที่  15 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง   เรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2563
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน

            สหกรณ์ฯ แจ้งข่าวสารจาก สสอป. และ สส.ชสอ.  เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563  ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบ รอบการเป็นสมาชิก และยอดการชำระตามรายการแนบ โดยให้ติดต่อชำระกับสหกรณ์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 


 ขอแสดงความนับถือ
 


นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า
ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน สสอป, สส.ชสอ.

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 038-265800 ต่อ 2249

มือถือ : 081-1565392

ID Line : 0811565392

 

รายชื่อ สมาชิก สสอป 2563

รายชื่อ สมาชิก สส.ชสอ 2563

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading