ประกาศที่ สอ.-046/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ

ประกาศที่ สอ.-046/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ

ประกาศที่ สอ.-046/2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการของสหกรณ์อมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ(ประเทศไทย)จำกัด


ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563


 (นายณัฐวัฒน์  สวัสดี)
รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading