คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฉบับที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วน จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฉบับที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วน จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อฉบับที่ 3/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 ให้ดำเนินการ

ปิดห้างสรรพสินค้า ยกเว้นในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านอาหาร (เฉพาะแบบให้กลับไปทานที่บ้าน)

ปิดสวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลัง สนามเด็กเล่น สนามกีฬาต่างๆ หรือสถานที่ที่รวมตัวกันเล่นกีฬา

งดไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไป-มา เกาะสีชัง เกาะล้าน คนที่อาศัยบนเกาะสามารถเดินทางได้ แต่จะมีด่านตรวจสอบ

งดการให้บริการบางประเภทในหน่วยงานราชการ ตามเอกสารภาคผนวก ก.ข้อ 2. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (แนบท้ายคำสั่ง)

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

 

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวทั่วไป,
loading