ประกาศฉบับที่ สอ.7-130/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศฉบับที่ สอ.7-130/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศฉบับที่ สอ.7-130/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ( 3 รอบบิล )
สหกรณ์ฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกผู้กู้รายเก่าทุกสัญญา
ระยะเวลา เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2563 (3 รอบบิล)
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ซึ่งจะทำให้สมาชิกสามารถลดค่าใช้จ่ายและภาระในการส่งชำระหนี้ลดลงดังต่อไปนี้
.
.
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ งวดวันที่ 25  มิถุนายน  2563   ถึง งวดวันที่ 25  สิงหาคม  2563 
ประกาศ  ณ  วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563


                       (นายศรัทธานันท์  ธรรมครุฑทิพย์)
                                 ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

          UeK67f.jpg

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading