ประกาศฉบับที่ สอ.7-131/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศฉบับที่ สอ.7-131/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศฉบับที่ สอ.7-131/2563 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
สหกรณ์ฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องในการบริหารงาน
เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2563  ถึงวันที่  30  กันยายน  2563 ดังต่อไปนี้    
.
.
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ วันที่   1 กรกฎาคม   พ.ศ.  2563  ถึงวันที่ 30  กันยายน  พ.ศ.  2563   

ประกาศ  ณ  วันที่  13  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563


                       (นายศรัทธานันท์  ธรรมครุฑทิพย์)
                                 ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

UeR7Ag.jpg

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading