ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563

ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563
รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนฯ จำนวน 117 ทุน ทุนละ 1,000 บาท  ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ติดต่อขอรับทุนได้ ในวันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 253 เวลา 12:00 - 12:50 น.  ณ ห้องสหกรณ์

เอกสารรายชื่อแนบประกาศ

เอกสารแนบ

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading