ประกาศแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในภาวะวิกฤตโคโรน่าไวรัส ของสหกรณ์ฯ

ประกาศแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในภาวะวิกฤตโคโรน่าไวรัส ของสหกรณ์ฯ

ประกาศแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในภาวะวิกฤตโคโรน่าไวรัส
           ด้วยภาวะเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโคโรน่า ไวรัส ทำให้สมาชิกสหกรณ์หลายรายประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับภาวะหนี้สินต่างๆจากสถาบันการเงินภายนอก และหนี้สินจากภายในสหกรณ์ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ โดยมติคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 19/2563 จึงมีมติให้ความช่วยเหลือสมาชิก  ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

55244da89942f7b0f3575748b42442f6.jpg3fe4c96c90be0923106e80c766ed16ac.jpg

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading