ประกาศที่ สอ.7-241/2563  เรื่อง โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ.2563

ประกาศที่ สอ.7-241/2563  เรื่อง โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ.2563

ประกาศที่ สอ.7-241/2563 เรื่อง โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ.2563

โครงการนี้ กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานตามโครงการ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2563

#การยื่นขอกู้

- ยื่นแบบคำขอกู้ภายในเวลา 10:00 น. ของวันทำการของสหกรณ์ฯ

 

#เอกสารประกอบการขอกู้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (ผู้กู้ + ผู้ค้ำประกัน)

2. สำเนาทะเบียน 1 ชุด (ผู้กู้ + ผู้ค้ำประกัน)

3. สำเนาบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ 1 ชุด (ผู้กู้)

4. สำเนาสลิปเงินเดือนครั้งล่าสุด 1 ชุด (ผู้กู้)

 

#การค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉินโดยใช้บุคคลค้ำประกัน (#กำหนดใช้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น)

- บุคคลค้ำประกัน 1 คน บุคคลผู้ค้ำประกันและผู้กู้ต้องไม่เป็นคู่สมรสกัน, ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกสหกรณ์ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีและไม่ผิดนัดชำระหนี้ในฐานะผู้กู้และผู้ค้ำ

 

#อื่นๆ

- สมาชิกที่กู้ฉุกเฉินไปแล้ว 1 งวด สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้

    ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

          ศรัทธานันท์    ธรรมครุฑทิพย์
                 ประธานกรรมการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด
.
.
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสหกรณ์ฯ
Website: www.mco-op.com
E-mail: mco_op@hotmail.com
Tel : 038-265800 ต่อ 2249
มือถือ : 081-1565392 
ID Line : 0811565392


 

เอกสารเพิ่มเติม : หนังสือประกาศ
แบบฟอร์ม :  แบบฟอร์มคำขอกู้ + หนงสือค้ำประกัน

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading