ประกาศฉบับที่ สอ.7-009/2564 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศฉบับที่ สอ.7-009/2564 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประกาศฉบับที่ สอ.7-009/2564 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
    ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23  ครั้งที่ 30/2563  วันที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2564  ได้มีมติเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของสมาชิก ซึ่งจะทำให้สมาชิกสามารถลดค่าใช้จ่ายและภาระในการส่งชำระหนี้ลดลงดังต่อไปนี้

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่ งวดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป

ประกาศ  ณ  วันที่ 18  มกราคม  พ.ศ. 2564


นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

ee0ddf73ae5f3187658c8481802b0765.jpg

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading