ประกาศ สอ.7-007/2564  เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ปท) จำกัด

ประกาศ สอ.7-007/2564  เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ปท) จำกัด

ประกาศที่ สอ.7-007/2564 

เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

d9dcf7e0b88e1e1122bd84fde8747fc6.jpg

 

            ประกาศ  ณ  วันที่  20  มกราคม   พ.ศ.  2564

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading