ประกาศ สอ.7-016/2564 เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำ ปี 2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ สอ.7-016/2564 เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำ ปี 2564 (ครั้งที่ 2)

ประกาศ สอ.7-016/2564 เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำ ปี 2564

สหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์

เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่คัดเลือก เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564

ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม  2564  ถึง วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:00 – 17:00 น. 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  22  มกราคม 2564

                  (นายศรัทธานันท์  ธรรมครุฑทิพย์)
                              ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.mco-op.com
E-mail: mco_op@hotmail.com
Tel : 038-265800 ต่อ 2249
มือถือ : 081-1565392 
ID Line : 0811565392

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading