ประกาศที่ สอ.-020/2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการ สหกรณ์อมทรัพย์ฯ

ประกาศที่ สอ.-020/2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการ สหกรณ์อมทรัพย์ฯ

ประกาศที่ สอ.-020/2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการ สหกรณ์อมทรัพย์ฯ

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564


 (นายณัฐวัฒน์  สวัสดี)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

lIVKkq.jpg

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading