ประกาศ ที่ สอ.7-023/2564  เรื่อง หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2563  

ประกาศ ที่ สอ.7-023/2564  เรื่อง หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2563  

ประกาศ ที่ สอ.7-023/2564  เรื่อง หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2563  
สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้กู้เงินพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย ให้มารับหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โทรภายใน 2249  มือถือ 081-1565392
           
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

        ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2564

 


        ขอแสดงความนับถือ


        (นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า)
                    ผู้จัดการ

 

หมายเหตุ
สำหรับสมาชิกที่อยู่ โรงงาน 2 
จะมีเจ้าหน้าที่บริการทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ติดต่อขอรับกับเจ้าหน้าที่ได้ 

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์    :  038-265800 ต่อ 2249 
มือถือ     :  081-1565392
ID Line     :  0811565392
E-Mail     :  mco_op@hotmail.com, mcoop.saving@gmail.com

 

o7eWNN.jpg

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading