สหกรณ์ขอแจ้งสายรถ รับ-ส่ง  สมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

สหกรณ์ขอแจ้งสายรถ รับ-ส่ง  สมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

สหกรณ์ขอแจ้งประกาศ สายรถ รับ-ส่ง  สมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564  ณ โรงอาหาร อาคาร HDC บริษัท มิตซูบิชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จํากัด

***สมาชิกผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแต่งกายด้วยชุดพนักงานและนำบัตรพนักงานแตะบัตร เข้า-ออก และปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ**

omRoYz.png

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์,
loading