ประกาศ ที่ สอ.7-094/2564 เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564

ประกาศ ที่ สอ.7-094/2564 เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564

สหกรณ์ประกาศ เปิดให้สมาชิกสหกรณ์ฯ สมัครขอทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ ส่งแบบขอรับทุนการศึกษาบุตร ได้ตั้งแต่วัน ที่ 19 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

f933b0317b1942acfc42374c3102f7d4.jpg

 

ระเบียบ ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตร ตามเอกสารแนบ ระเบียบฯ ทุนการศึกษาบุตร

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้่ คลิกดาวโหลดแบบฟอร์ม

หากมีสมาชิกขอรับทุนมากกว่าที่กำหนด คณะกรรมการสหกรณ์ จะใช้วิธีจับสลากในการประชุมคณะกรรมการประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และจะประกาศให้ทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 (นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์) ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

   หมายเหตุ :  1) ส่งแบบขอรับทุน ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564                                                                                  

                       2) ทุนการศึกษา จำนวน 130 ทุน   ทุนละ 1,500 บาท

                       3) หากมีสมาชิกขอรับทุน มากกว่าที่กำหนด คณะกรรมการสหกรณ์ฯ จะใช้วิธีจับสลาก

                       4) กำหนดวันจับฉลากและวันรับทุนจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังปิดรับคำขอรับทุน

                       5) หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อเบอร์ภายใน 2249  โทรศัพท์ 081-1565392

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading