ประกาศ ที่ สอ.7-074/2561 เรื่อง หยุดให้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษ เป็นการชั่วคราว

ประกาศ ที่ สอ.7-074/2561 เรื่อง หยุดให้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษ เป็นการชั่วคราว

ที่ สอ.7-074/2561

ประกาศ

เรื่อง  หยุดให้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษ เป็นการชั่วคราว

 

            เนื่องจากมีสมาชิกยื่นความจำนงเพื่อขอใช้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษเป็นจำนวนมาก  และขณะนี้มีลำดับรอทำนิติกรรมคงค้างอยู่หลายราย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความเหมาะสมในการบริหารจัดการ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 5/2561 สอ.7-054/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 มีมติหยุดให้การบริการสินเชื่อประเภทเงินกู้พิเศษเป็นการชั่วคราว โดยสหกรณ์ฯจะหยุดรับใบยื่นขอกู้ตั้งแต่ วันที่ 30 เมษายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น     โดยจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

            อนึ่ง การให้บริการสินเชื่อประเภทอื่นๆ สหกรณ์ฯ ยังให้บริการตามปกติ

 

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                   

                        ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2561

 

 

 

 

ขอแสดง ความนับถือ
 

 

( นายสมชาย ไชยมาตย์ )

ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

เอกสารเพิ่มเติม

ติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด MITSUBISHI AIR CONDITION MANUFACTURER SAVING CO-OPERATIVE (THAILAND) LTD; นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/406 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 E-mail: mco_op@hotmail.com Tel & Fax: (038) 265800 ต่อ 2249 081-1565392 Website : https://www.mco-op.com/ ID Line : 0811565392

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading