ประกาศ ที่ สอ.7-020/2562 เรื่อง หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2561

ประกาศ ที่ สอ.7-020/2562 เรื่อง หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2561

ประกาศ

ที่ สอ.7-020/2562

เรื่อง หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2561

               สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่  4 กุมภาพันธ์  2562  เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โทร 2249  มือถือ 081-1565392

          

               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                       

                        ประกาศ ณ วันที่  1 กุมภาพันธ์  2562

 

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า)

ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์    :  038-265800 ต่อ 2249

มือถือ        :  081-1565392

ID Line     :  0811565392

E-Mail      :  mco_op@hotmail.com, mcoop.saving@gmail.com

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading