ประกาศ ที่ สอ.7-064_2562 เรื่อง จ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

ประกาศ ที่ สอ.7-064_2562 เรื่อง จ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

ประกาศ ที่ สอ.7-064_2562 เรื่อง จ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 

วันอาทิตย์ที่  10 มีนาคม  พ.ศ. 2561 โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading