ประกาศ

ประกาศและหมวดหมู่ประกาศจากระบบ

แจ้งช่องทางการชำระหนี้ให้กับสมาชิกทราบเนื่องจากไม่สามารถส่งหักเงินงวดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านต่อ
ประกาศ ที่ สอ.7-044 2560 เรื่อง การเปิดให้สมาชิกนำเงินสดมาชำระหนี้เงินกู้มากกว่างวดปกติ อ่านต่อ
ประกาศ ที่ สอ.7-079 2558 โครงการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่สมาชิก อ่านต่อ
ประกาศ ที่ สอ.7-074 2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาด้านการเงิน ปี 2558 (พักชำระหนี้) อ่านต่อ
ประกาศ ที่ สอ.7-00170 2556 เรื่อง เลื่อนการชำระหนี้เงินต้นของหนี้เงินกู้ อ่านต่อ
ประกาศ ที่ สอ.7-00154 2557 เรื่อง การเปิดให้สมาชิกนำเงินสดมาชำระหนี้เงินกู้มากกว่างวดปกติ และการรับฝ อ่านต่อ
loading