ถาม-ตอบ

รวมคำถามจากผู้ใช้งานที่สงสัยและถามเข้ามา ถ้าคุณมีข้อสงสัยคุณสามารถสอบถามที่นี่

เงินปันผลเงินกู้ นำมาคิดหรือไม่คิดยังไงครับ

เช่น....เงินกู้ 500;000 นำมาคิดหรือไม่ คิดยังไงครับ


ในส่วนของเงินกู้ จะนำมาคิดคำนวนเป็นเงินเฉลี่ยคืน จะแยกโดย 1. เงินปันผล 2. เงินเฉลี่ยคืน

loading