สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิฯ เลือกตั้งสรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงาน
รายละเอียดกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด มีการเลือกตั้งสรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 7 ท่าน เพื่อเข้ามาบริหารสหกรณ์ฯ ณ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ( Site 1 และ Site 2 ) ในการเลือกตั้งครั้งนี้สหกรณ์ฯได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสหกรณ์ฯเป็นอย่างดี

รูปภาพกิจกรรม

loading