โครงการสัมมนา 4 ภาค (ภาคกลางตะวันออก)
รายละเอียดกิจกรรม

              วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ(ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา 4 ภาค (ภาคกลางตะวันออก) จัดโครงการขึ้นโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) จัดขึ้นที่ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

            สหกรณ์ฯ เป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ส่งผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ท่าน นำโดยนายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์ ประธานศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. และนายสุรศักดิ์ พาลี เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาในครั้งนี้

*

*

*

ติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

700/406 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

E-mail: mco_op@hotmail.com

Tel & Fax: (038) 265800 ต่อ 2249

มือถือ 081-1565392

ID Line : 0811565392

instagram : mcoop_saving

Website : https://www.mco-op.com/.

ดูภาพเพิ่มเติมที่ได้ที่เฟสบุ๊คสหกรณ์ : รูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพกิจกรรม

loading