เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหลักสูตร "การประนอมหนี้โดยศาลไม่ต้องฟ้องคดี - กฎกระทรวง(ฉบับใหม่)"
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหลักสูตร "การประนอมหนี้โดยศาลไม่ต้องฟ้องคดี - กฎกระทรวง(ฉบับใหม่)" ให้ความรู้โดย ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง และ อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  โดยได้มีกรรมการของสหกรณ์ฯ เข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน  ดังนี้ นายณัฐวัฒน์ ดวงแสง และ นายอภิชา ทองประไพ  กรรมการสหกรณ์ฯ    จัดงานโดย กลุ่มสหรกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง  ณ ห้องประชุม โรงแรมไอยราแกรนด์ พัทยาใต้ จ.ชลบุรี

รูปภาพกิจกรรม

loading