อบรมสัมมนา ในหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 2"
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1 รุ่นที่ 2 " เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามกฎหมาย โดยมี ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวรายงานการจัดอบรม และได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ โดยได้มีกรรมการของสหกรณ์ฯ เข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน คือ นายณัฐวัฒน์ ดวงแสง และนางสมพิศ นิลนพ กรรมการสหกรณ์ฯ จัดงานโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส กรุงเทพฯ

.
ติดตามข่าวอื่นที่ เพจสหกรณ์ เพจสหกรณ์ฯ
.
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.mco-op.com
E-mail: mco_op@hotmail.com
Tel : 038-265800 ต่อ 2249
มือถือ : 081-1565392 
ID Line : 0811565392

รูปภาพกิจกรรม

loading