เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหลักสูตร "การบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ "
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด  เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหลักสูตร "การบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ " เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำคัญของงานธุรการ  โดยมี ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรรสวรรค์ วินิจสร นักวิชาการอิสระ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ และนายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษา สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่ต้องรู้  โดยได้มีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมจำนวน 3 ท่าน  ดังนี้ 1.นายสุรศักดิ์  พาลี   2.นางรัชฎาพร แก่นนาคำ  และ 3.นางสาวเพ็ญนภา สิงหากัน   จัดงานโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
.

ติดตามข่าวอื่นที่ เพจสหกรณ์  เพจสหกรณ์ฯ .
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.mco-op.com
E-mail: mco_op@hotmail.com
Tel : 038-265800 ต่อ 2249
มือถือ : 081-1565392 
ID Line : 0811565392

รูปภาพกิจกรรม

loading