สัมมนา เรื่อง บังคับคดีอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบต่อสหกรณ์ และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด  เข้าร่วมสัมมนานักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ เรื่อง บังคับคดีอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบต่อสหกรณ์ และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 กับสมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับการบังคับคดีอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบต่อสหกรณ์ วิทยากรจากสำนักงานบังคับคดี  และอีกทั้งยังมี นายณับกร  แก้วดี อุปนายกสมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ บรรยายเกี่ยวกับ ตอบปัญหาเรื่องของการบังคับคดีอย่างไรไม่มห้มีผลกระทบต่อสหรกณ์ โดยได้มีผู้เข้า ร่วมจำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1.นางสาวนุจรีย์ จำเนียร  เลขานุการ  2.นายณัฐวัฒน์ ดวงแสง กรรมการ  3.นายวรเศรษฐ์ ภู่บุตร  กรรมการ  และ 4.นางสมพิศ นิลนพ  กรรมการ  จัดงานโดย สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดขึ้นที่  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
.
ติดตามข่าวอื่นที่ เพจสหกรณ์เพจสหกรณ์ฯ
.
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.mco-op.com
E-mail: mco_op@hotmail.com
Tel : 038-265800 ต่อ 2249
มือถือ : 081-1565392 
ID Line : 0811565392

รูปภาพกิจกรรม

loading