อบรมสัมมนา ในหลักสูตร "แนวทางการแก้ไขข้อบังคับ, ระเบียบสหกรณ์ เพื่อรองรับกฎกระทรวงฉบับใหม่"
รายละเอียดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้ส่งตัวแทนสหกรณ์เข้าร่วมอบรมสัมมนา ในหลักสูตร "แนวทางการแก้ไขข้อบังคับ, ระเบียบสหกรณ์ เพื่อรองรับกฎกระทรวงฉบับใหม่" มีกรรมการสหกรณ์ฯ เข้าร่วม 2 ท่าน คือ นางสาวนุจรีย์ จำเนียร เลขานุการ และ นายณัฐวัฒน์ ดวงแสง กรรมการ เข้าร่วมอบรมสัมมนาดังกล่าว โดยจัดขึ้นที่ ณ โรงแรม ไอยรา แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี

.

.

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Website: www.mco-op.com

E-mail: mco_op@hotmail.com

Tel : 038-265800 ต่อ 2249

มือถือ : 081-1565392

ID Line : 0811565392

รูปภาพกิจกรรม

loading