ประกาศ ที่ สอ.7-056/2563 เรื่อง หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2562

ประกาศ ที่ สอ.7-056/2563 เรื่อง หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2562

ประกาศ ที่ สอ.7-056/2563 เรื่อง หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2562
               สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ห้องสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โทร 2249  มือถือ 081-1565392
           
               จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
        
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563


ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวพรมรินทร์ ป้องหล้า)
ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์    :  038-265800 ต่อ 2249 
มือถือ     :  081-1565392
ID Line     :  0811565392
E-Mail     :  mco_op@hotmail.com, mcoop.saving@gmail.com
 

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading