ประกาศ สอ.7-253/2563 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ (สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564)  

ประกาศ สอ.7-253/2563 เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ (สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564)  

ประกาศ สอ.7-253/2563
เรื่อง รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อการสรรหาเข้ารับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ประจำปีบัญชี 2564 (สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564)  
ยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมแนบหลักฐานการผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ
ในวันทำการของสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ 
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน  2563  ถึงวันที่ 25  ธันวาคม  2563 เวลา 08:00 – 17:00 น. 

คุณสมบัติผู้สมัคร รายรายละเอียดประกาศ แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกาศ : หนังสือประกาศ
.
.
ประกาศ  ณ  วันที่  16  พฤศจิกายน    2563

                  (นายศรัทธานันท์  ธรรมครุฑทิพย์)
                              ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Website: www.mco-op.com
E-mail: mco_op@hotmail.com
Tel : 038-265800 ต่อ 2249
มือถือ : 081-1565392 
ID Line : 0811565392

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading