สหกรณ์ฯ จึงหยุดให้บริการสมาชิก เป็นเวลา 1 วัน

สหกรณ์ฯ จึงหยุดให้บริการสมาชิก เป็นเวลา 1 วัน

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน

โดยให้มีการตรวจสอบและคัดกรอง การกลับมาจากต่างจังหวัด

  เพื่อความปลอดภัย

สหกรณ์ฯ จึงหยุดให้บริการสมาชิก เป็นเวลา 1 วัน

คือ  วันที่ 4 มกราคม 2564

และจะเปิดให้บริการตามปกติ   ในวันที่ 5 มกราคม 2564

 

16b76f9a35b6498e411f4903006e05b5.png

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์,
loading