ประกาศ สอ.7-008/2564  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 

ประกาศ สอ.7-008/2564  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 

ประกาศ สอ.7-008/2564  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 


29de6d972045c46e3c2b1fe7ad9034b1.jpg

 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  มกราคม   พ.ศ.  2564

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ สหกรณ์ ฯ,
loading