ประกาศแต่งตั้ง นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ประกาศแต่งตั้ง นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

 

0638e7f206979e5425dc61d0b4869f84.jpg

 

ประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

เนื่องด้วย  นายศรัทธานันท์ ธรรมครุฑทิพย์   ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการประกาศแต่งตั้งจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ลงวันที่ประกาศ 30 มีนาคม 2564

 

พท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

อ่านต่อข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์,
loading